top of page
Młodzi przedsiębiorcy

Dofinansowanie

Pomoc w trudnych sytuacjach

Życie nie zawsze jest usłane różami, naszymi klientami są również osoby, które znalazły się w trudnej życiowej sytuacji. Francja bardzo dba o wszystkich, którzy przebywają w tym kraju na stałe i oferuje wiele rodzajów pomocy w wyjściu z kłopotów. 

Również osoby spoza UE pozostające we Francji bez legalnego pozwolenia na pracę i pobyt (carte sejour) mogą ubiegać się o specjalną formę ubezpieczenia zdrowotnego. 

CHCEMY I MOŻEMY POMAGAĆ WSZYSTKIM

Osoby bezrobotne

 

Osobom bezrobotnym pomagamy w rejestracji w Pole Emploi, oraz w uzyskaniu wszelkich dostępnych świadczeń umożliwiających ponowne stanięcie na własnych nogach. Warto wiedzieć, że osoba, która traci pracę i spełnia warunki do otrzymania ekwiwalentu za utraconą pracę może to wsparcie odebrać na kilka sposobów. Dla tych, którzy tych warunków nie spełniają również można uzyskać wsparcie finansowe, a także dostęp do różnorodnych szkoleń podnoszących kwalifikacje, bądź ułatwiających otwarcie własnej działalności gospodarczej. Osobom bezrobotnym także przysługują dopłaty do mieszkania.

Zasiłki rodzinne i wsparcie dla samotnych rodziców :

Zdarzają się sytuacje, w których pomoc potrzebna jest w znacznie większym zakresie. W szczególności staramy się pomagać w jej uzyskaniu rodzinom wielodzietnym i osobom samotnie wychowującym dzieci. Każda sytuacja jest inna i znając swoje prawa można uzyskać pomoc w szerokim zakresie. Samotni rodzice mogą także liczyć na pomoc w egzekwowaniu alimentów poprzez CAF.

Opieka administracyjna dla pracowników twojej firmy :

Niepełnosprawni to szeroka grupa klientów, którym przysługuje wiele praw w zależności od ich sytuacji życiowej, okoliczności powstania niepełnosprawności, oraz możliwości reaktywacji zawodowej. 

  • świadczenia opiekuńcze,

  • dopłaty do mieszkań,

  • pokrycie kosztów usprawnień umożliwiających godne życie,

  • odszkodowania i renty za niepełnosprawność wynikającą w choroby zawodowej,

  • odszkodowania i renty za niepełnosprawność powstałą w wyniku wypadków w pracy

  • szkolenia w celu reaktywacji zawodowej

Opinie klientów

Władysław J.

Znalazłem się w trudnej sytuacji kiedy firma, w której pracowałem od lat, zamknęła działalność tuż przed tym jak osiągnąłem wiek emerytalny. Z małymi szansami na znalezienie pracy w moim wieku, dostałem wsparcie i pomoc w uzyskaniu świadczeń, które pozwoliły mi dotrwać do emerytury.

Anna G.

Przeprowadzając się do Francji zdaliśmy się całkowicie na pomoc Pani Kasi. Jesteśmy rodziną z dziećmi w wieku szkolnym. Wszystko zostało załatwione super sprawnie i w bardzo serdecznej atmosferze. Gorąco polecamy Vie Simple!

Tomasz L.

Prowadzę własną działalność, z Vie Simple uporządkowałem i uprościłem swoje sprawy dzięki czemu firma funkcjonuje coraz lepiej. Planuję się rozwijać i mam zamiar wciąż korzystać z Waszych usług.

bottom of page