top of page

Misja

Zobacz jak mogę pomóc

VIE SIMPLE - Assistance Administrative to firma, która powstała z pasji pomagania innym. Jej założycielka Katarzyna Rubel, jest doktorem prawa (Université Paris II Panthéon-Assas) i ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń). Będąc ekspatriantką we Francji zaobserwowała jak trudno obcokrajowcom odnaleźć się w gąszczu spraw administracyjnych, by w pełni skorzystać z przysługujących im praw.

KATARZYNA RUBEL

CEO

Wykształcenie:

 • Specjalistyczny Kurs CFR3 Certyfikowanych Fundraiserów organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu,

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, doktorat z zakresu nauk ekonomicznych,

 • Uniwersytet Panthéon-Assas Paris II, stypendium Rządu Francuskiego, studia doktoranckie, doktorat z zakresu nauk prawnych, praca doktorska poświęcona ubezpieczeniom wzajemnym: Le concept de mutualité et l’évolution des assurances sociales en Europe,

 • Szkoła Główna Handlowa, studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym,

 • École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale w Saint Etienne, studia podyplomowe z zakresu zarządzania ubezpieczeniami społecznymi,

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, studia magisterskie, praca magisterska na temat umowy reasekuracji.

IMG_4222-1.jpg
©AnnaMarchlewska_4390.jpg

Doświadczenie zawodowe:

 • pomysłodawczyni i prezes start-up Vie Simple Assistance Administrative SAS 

 • pomysłodawczyni i prezes Spółdzielni Socjalnej Konektor 

 • niezależny ekspert z zakresu prawa socjalnego porównawczego i ekonomii społecznej,

 • Uniwersytet Montesquieu Bordeaux IV, Centre de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale COMPTRASEC UMR 5114, stypendium post-doc CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie), projekt badawczy: Ryzyko niesamodzielności osób starszych jako odrębne ryzyko ubezpieczeniowe,

 • Uniwersytet Montesquieu Bordeaux IV, Centre de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale COMPTRASEC UMR 5114, stypendium post-doc CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), projekt badawczy: Europejski model socjalny,

 • Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW,

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ubezpieczeń i Finansów, Katedra Prawa, asystent, od 2003 r. adiunkt; zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego,

 • PTE NORWICH UNION Oddział w Bytomiu, dyrektor biura,

 • PTE Epoka Oddział w Katowicach, dyrektor biura

 • AGF UBEZPIECZENIA Oddział w Katowicach 

Doświadczenie w NGO:

Założyciel, Vice Prezes oraz fundraiser, Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Słońca działającego na rzecz poprawienia dostępu do edukacji dzieci w Kamerunie.

Członek, założyciel oraz koordynator prawny projektu Association Polskie Bordeaux.

©AnnaMarchlewska_4360.jpg
©AnnaMarchlewska_4312_edited.jpg

Zaangażowanie społeczne

Firma zaangażowana społecznie zobowiązuje się do przekazywania z każdej faktury 1 euro na rzecz edukacji oraz rozwoju przedsiębiorczości kobiet.

 

Dlaczego akurat dla kobiet ?

Ponieważ nasza firma zajmuje się administracją, a to właśnie kobiety biorą na siebie odpowiedzialność za sprawy administracyjne swoich rodzin i stanowią większość naszych klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się je wspierać. 

Główne wartości:

Cel Firmy

Assistance Administrative to firma, która powstała z pasji pomagania innym.

Wiedza

Doktor prawa (Université Paris II Panthéon-Assas) i ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń)

Doświadczenie

Niezależny ekspert z zakresu prawa socjalnego porównawczego i ekonomii społecznej. Pomysłodawczyni i prezes: start-up Vie Simple Assistance Administrative SAS oraz Spółdzielni Socjalnej Konektor.

bottom of page